top of page

Handelsbetingelser & vilkår

Priser:
Alle priser som fremgår af hjemmeside samt faktura er anført i DKK og inkl. moms og afgifter. Klosterskov Foto forbeholder sig retten til at foretage prisjusteringer på listepriser uden forudgående varsel. Der tages forbehold for udsolgte kampagner og tilbud, samt prisfejl.

Betaling:
Klosterskov Foto modtager udelukkende betaling via bankoverførelse eller mobilepay. Ved Booking af bryllup og konfirmationer indbetales depositum på 1000,- ved booking, samt restbeløbet 14 dage inden fotograferingen. Ved kvinde og familie/gruppe fotografering betales depositum på 200,- samt restbeløbet senest på den aftalte fotograferings dag. 
Depositum vil ikke blive tilbagebetalt ved afbud eller aflysning af tiden. 

Hvis andet er aftalt forud for bookingen, skal betalingen være registreret inden forfaldsdatoen angivet på den pågældende faktura. Eventuelt tilkøb af billeder udleveres umiddelbart efter at særskilt betaling for dette er registreret.

Booking:
Booking kan ske via. Booking formular på hjemmeside, ved skriftlig henvendelse på enten mail, facebook eller instagram. 

Afbud:
Afbud skal være Klosterskov Foto i hænde senest 48 timer før ved Kvinde og familie/gruppe fotografering. Bliver der meldt afbrud senere end de 48 timer før planlagte dato og tidspunkt, opkræves som udgangspunkt det fulde betalings beløb. Det kan være en mulighed at overdrage sin tid til en anden person eller ombooking af tiden. Dette er klosterskov Foto i sin fulde ret til at afslå, hvis der ikke er tid eller mulighed for at kunne forberede sig ordentligt på den nye fotosession, hvilket er Klosterskov Foto afgørelse. 

Ved bryllup og konfirmations fotografering, skal der foreligge afbrud 14 dage inden planlagte dato og tidspunkt. Her efter vil det fulde beløb blive opkrævet ved afbud. Ved bryllups og konfirmations fotografering er man velkommen til at afsøge muligheden for ombooking, men kan ikke garanteres som mulighed af klosterskov Foto. 

Udlevering af Galleri/fotomateriale:
Der udleveres gallerier alle ugens dage så vidt muligt. Kundens billedmateriale udleveres inden for 10 dage, med mindre andet er aftalt med kunden, enten via korrespondance telefonisk, på mail eller jf. pågældende kontrakt. Der underrettes altid personligt til hver kunde hvis der skulle opstå pludselige forsinkelser.

Alt udlevering af Galleri/Fotomateriale foregår via et online galleri. Herigennem føromtalte galleri bliver kunden præsenteret for det, af fotografen udvalgte, fotomateriale og kan herefter udvælge hvilke billeder kunden ønsker udleveret, svarende til det antal anført i kontrakten.

Brugsretten tilfalder kunden straks efter at det aftalte antal billeder jf. kontrakten er udvalgt og vandmærket fjernet. Kunden har som minimum 21 dage dage til at downloade fotomateriale fra onlinegalleriet efter udlevering og fjernelse af vandmærket.
Det udleverede fotomateriale anses som personligt og det er derfor ikke tilladt at sælge eller distribuere indholdet med indtjening for øje, hvis ikke andet er aftalt i kontrakten.

Copyright/Ophavsret:
Klosterskov Foto ejer ophavsretten, eller har indhentet forudgående tilladelse til anvendelse, af alt billedmateriale som fremvises ifm. hjemmesiden og sociale medier. Klosterskov Foto ejer ligeledes ophavsretten på alt billedmateriale udarbejdet under fotograferingen. Bemærk: Billederne må ikke efterredigeres

Fortrydelses- og Returret:
Fortrydelsesretten frafalder ved påbegyndt fotografering. Der er ikke mulighed for returret på digitalt fotomateriale da alt redigeringsarbejde udarbejdes særskilt for den pågældende kunde

Sygdom/udeblivelse:
Ved udeblivelse uden advisering til fotografen rettidigt, som anført under afsnittet Afbud, betragtes fotograferingen som afholdt og fortrydelsesretten bortfalder.

Persondatapolitik/GDPR:
Klosterskov Foto forpligter sig til altid at følge den gældende lovgivning for Persondatapolitik/GDPR.
Dette betyder at fotomateriale ikke gemmes længere end nødvendigt for at overlevere et galleri til en kunde, samt at persondata for kunden ikke gemmes i længere tid end hvad der er praktisk nødvendigt for at udføre det bestilte fotografarbejde.
Der gøres opmærksom på at det altid er muligt at kontakte Klosterskov Foto, for at tilbagekalde samtykke tidligere givet om anvendelse af fotomateriale af kunden i eksempelvis profilering på sociale medier.

Vejrforhold:
Det er udelukkende Klosterskov Fotos vurdering om kundens ønskede resultat og kvalitet af fotografering kan opnås under de givne vejrforhold. Hvis ikke dette er muligt vil Klosterskov Foto kontakte kunden og arrangere ombooking af tidspunkt og dato.

Indhentning af tilladelser:
Kunden forpligter sig ved indgået aftale om fotografarbejde af Klosterskov Foto at være ansvarlig for at der er indhentet samtykke fra personer som optræder på billederne. Kunden forpligter sig ved indgået aftale om fotografarbejde af Klosterskov Foto at være ansvarlig for at der er indhentet tilladelse til at udføre fotograferingen på den pågældende lokation. I tilfælde af at det under fotograferingen konstateres, at der ikke af kunden er indhentet tilstrækkelig tilladelse, forbeholder Klosterskov Foto sig retten til at afbryde samarbejdet med kunden øjeblikkeligt og anse fotograferingen som udført uden mulighed for krav om tilbagefakturering af beløb.

Fotografen:
Klosterskov Foto tager forbehold for pludselig opstået sygdom der forhindrer at en fotografering ikke kan gennemføres. I dette tilfælde tilbagefaktureres hele det betalte beløb, eller en ny dato aftales. Klosterskov Foto tager forbehold for pludseligt opståede tekniske udfordringer, dette omfatter, men er ikke begrænset til: Udfordringer omhandlende transport til lokationen, pludselig opstået fejl på fotografi- og redigeringsudstyr og midlertidig nedetid hos leverandører af platforme til hhv. redigering og udlevering af fotomateriale. I hvert tilfælde vil der aftales en løsning som tilgodeser kundens behov ved enten ombooking eller tilbagebetaling af det fakturerede beløb. Klosterskov Foto forbeholder sig retten til at afbryde et samarbejde med kunden øjeblikkeligt hvis fotografen oplever truende eller fjendtlig opførsel fra personer ved fotograferingen, eller hvis fotografens helbred bringes i fare.

Klage:
Hvis kunden har en klage eller indsigelse ved arbejde udført af Klosterskov Foto så tøv ikke med at kontakte Klosterskov Foto på:

Pauline Klosterskov
Mail: Klosterskov.foto@gmail.com

Det er en mærkesag for Klosterskov Foto at opretholde kundetilfredshed og det vægtes derfor højt at alt arbejde som udføres af Klosterskov Foto opfylder kunden ønsker.

bottom of page